Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho,kupujúci si v zmysle platnej legislatívy má právo reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka, záručná doba je uvedená na každom výrobku.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého poškodenie zavinil predávajúci, dodávateľ, alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6. Právo na záruku zaniká ak:

a/ k závade došlo mahcanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

b/ nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie

c/ používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými  a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru

d/ poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním

7. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, nie však na dobierku, alebo osobne doniesť na konaktnú adresu.

8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme.

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 dní od začiatku reklamačného konania.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď.

10. Reklamácia sa považuje za vybavenú,ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou,alebo vrátením kúpnej ceny.

11. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

12.Kontaktné údaje: JV MEAT s.r.o., Jesenského 96/72, Štúrovo 943 01, info@herbatea.sk