Kontakty

Distribútor

JV MEAT s.r.o.

Jesenského 96/72

943 01 Štúrovo


web: www.herbatea.sk

mail: info@herbatea.sk

mobil: +421 908 388 125


zapísaná: Okresný súd Nitra, vložka č.33508/N, zoznam výpisov č.: KB-692/13

Fakturačné údaje:

JV MEAT s.r.o.

Jesenského 96/72

943 01 Štúrovo


IČO: 46 981 357

IČ DPH: SK 2023679493bankové spojenie: VÚB a.s.

č.ú.: SK 7902000000003098888856